मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

रचना व प्रशासन
  
  जिल्हा स्तर - अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख)
|
|
|
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
|
प्रकल्प संचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
|
खाते प्रमुख
|
|
|
|
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. बा.क)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
|
समाज कल्याण अधिकारी
कॄषी विकास अधिकारी
जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
कार्यकारी अभियंता बांधकाम
कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन
|
सहाय्यक अधिकारी
|
प्रशासकीय अधिकारी
  

 

मुख्य पान