मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

रचना व प्रशासन
  
  जिल्हा स्तर - पदाधिकारी

अध्यक्ष
|
उपाध्यक्ष
|
बांधकाम व वित्त
समिती सभापती
शिक्षण व आरोग्य
समिती सभापती
महिला व बालविकास
समिती सभापती
समाज कल्याण
समिती सभापती
|
स्थायी समिती
अर्थ समिती
शिक्षण समिती
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
आरोग्य समिती
बांधकाम समिती
कृषी समिती
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
समाज कल्याण समिती
महिला व बालविकास समिती
 

 

मुख्य पान