मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

प्रतिक्रिया
  
अध्यक्ष
presidentzp_raigad@maharashtra.gov.in
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozp_raigad@maharashtra.gov.in
mahraizp@nic.in
उपाध्यक्ष vicepresidentzp_raigad@maharashtra.gov.in
सभापती शिक्षण व आरोग्य समिती chairehzp_raigad@maharashtra.gov.in
सभापती अर्थ व बांधकाम समिती chairfwzp_raigad@maharashtra.gov.in
सभापती महिला व बालकल्याण समिती chairwczp_raigad@maharashtra.gov.in
सभापती समाजकल्याण chairswozp_raigad@maharashtra.gov.in
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी adceozp_raigad@maharashtra.gov.in
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) dyceogenzp_raigad@maharashtra.gov.in
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं) dyceovpzp_raigad@maharashtra.gov.in
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) dyceowczp_raigad@maharashtra.gov.in
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) eewdzp_raigad@maharashtra.gov.in
कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु.) eerwszp_raigad@maharashtra.gov.in
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी cafozp_raigad@maharashtra.gov.in
कृषि विकास अधिकारी adozp_raigad@maharashtra.gov.in
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) eoprizp_raigad@maharashtra.gov.in
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) eoseczp_raigad@maharashtra.gov.in
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी dahozp_raigad@maharashtra.gov.in
समाजकल्याण अधिकारी swozp_raigad@maharashtra.gov.in
जिल्हा आरोग्य अधिकारी dhozp_raigad@maharashtra.gov.in
प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा pd_raigad@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अलिबाग bdo_alibag@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत bdo_karjat@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती खालापूर bdo_khalapur@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती महाड bdo_mahad@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती माणगांव bdo_mangaon@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती म्हसळा bdo_mhasla@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती मुरुड bdo_murud@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती सुधागड पाली bdo_pali@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पनवेल bdo_panvel@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पेण bdo_pen@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पोलादपूर bdo_poladpur@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती रोहा bdo_roha@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीवर्धन bdo_shrivardhan@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती तळा bdo_tala@maharashtra.gov.in
गट विकास अधिकारी पंचायत समिती उरण bdo_uran@maharashtra.gov.in

 

मुख्य पान