मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

प्रशासकीय आदेश
  
 
अ.क्र.
विभागाचे नाव
शीर्षक
देवाण दिनांक
बघा / डाउनलोड करा

1

आरोग्य विभाग NRHM Civil Hospital (RBSK) A.N.M. 27.02.2013
27 / 02 / 2013

2

आरोग्य विभाग NRHM Civil Hospital (RBSK) Medical Officer (Male) 26.02.2013
26 / 02 / 2013

3

आरोग्य विभाग NRHM Civil Hospital (RBSK) Medical Officer (lady)
25 / 02 / 2013

4

सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक - वेतनश्रेणी व अटी / शर्ती
21 / 08 / 2012

5

सामान्य प्रशासन विभाग औषध निर्माता - वेतनश्रेणी व अटी / शर्ती
21 / 08 / 2012

6

ग्रामपंचायत विभाग कंत्राटी ग्रामसेवक - मानधन व अटी / शर्ती
21 / 08 / 2012

 

मुख्य पान