मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

मान्यवर
  
कु. योगिता जगन पारधी
अध्यक्ष,
रायगड जिल्हा परिषद
मा. श्री.सुधाकर परशुराम घारे
उपाध्यक्ष, तथा शिक्षण,क्रिडा व आरोग्य समिती,
रायगड जिल्हा परिषद

 
  
 
 
मा. सौ. निलिमा धैर्यशील पाटील
सभापती ,अर्थ व बांधकाम समिती रायगड जिल्हा परिषद
मा. श्री.बबन श्रीपत मनवे
सभापती, कृषि,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,,
रायगड जिल्हा परिषद

 
  
 
 
मा. सौ. गीता उत्तम जाधव
सभापती, महिला व बालकल्याण समिती
रायगड जिल्हा परिषद

मा. श्री. दिलीप विठठल भोईर
सभापती, समाजकल्याण समिती,
रायगड जिल्हा परिषद
        
मा. श्रीमती. निधी चौधरी
जिल्हाधिकारी
रायगड

मा.श्री. दिलीप भा. हळदे
(भा. प्र. से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रायगड जिल्हा परिषद

          

 

मुख्य पान