मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

क्षणचित्रे
जिल्हा स्तरीय पशु-पक्षी प्रदर्शन संकरीत वासरांचा मेळावा, नागोठणे
 
भव्य सोहळा
मा. अति. मु. का. अ. सो. कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट विषद करताना
     
प्रदर्शनात सहभागी पशुंची पहाणी करताना
मान्यवरांकडून प्रदर्शनाचे कौतुक

आधिनमन शिवरायांना
उत्कृष्ट पशुपालनविषयी चर्चा
     
संयोजकामार्फत कौतुक व आभारजिल्हा परिषद, रायगड मार्फत विविध योजनां अंतर्गत केलेली विकासकामे


कुक्कुट प्रकल्प पेण
कुक्कुट प्रकल्प पेण
     
कुत्र्याचे निर्बिजीकरण
 
मोठया शस्त्रक्रीया
 
बेवारशांचे संगोपन
 
वन्यजीव संवर्धन
 
पशु वैद्याकिय दवाखाने : बांधकामासाठी जागेचे निपटारे
 
योजनांची खरेदी व पडताळणी
 
प्रशिक्षण : प्रत्येक स्तरावरील ग्रामिण व उच्च तांत्रिक
 

 

मुख्य पान