मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

मान्यवर
  
मा. कु. अदिती सुनील तटकरे
अध्यक्ष,
रायगड जिल्हा परिषद
मा. श्री. आस्वाद पाटील 
उपाध्यक्ष, तथा सभापती ,अर्थ व बांधकाम समिती ,
रायगड जिल्हा परिषद
 
  
 
 
मा.प्रमोद(पिंट्याशेठ) भास्कर पाटील 
कृषि,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
रायगड जिल्हा परिषद
मा. श्री. नरेश तातुराम पाटील
सभापती, शिक्षण,क्रिडा व आरोग्य समिती,
रायगड जिल्हा परिषद
 
  
 
 
मा. सौ. उमा संदीप मुंडे
सभापती, महिला व बालकल्याण समिती
रायगड जिल्हा परिषद

मा. श्री. नारायण राजाराम डामसे
सभापती, समाजकल्याण समिती,
रायगड जिल्हा परिषद
        
मा.डॉ.श्री. विजय सूर्यवंशीं 
(भा. प्र. से.)
जिल्हाधिकारी
रायगड


मा.श्री. अभय यावलकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजिप अलिबाग


          
मा. श्री. अंकुश चव्हाण,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)

रायगड जिल्हा परिषद

       
मा. श्री.निखिलकुमार ओसवाल  
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
रायगड जिल्हा परिषद

मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञानोबा पाथरूट 
 मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
रायगड जिल्हा परिषद

 

मुख्य पान